Market İşçilerinin Mücadelesi Bakanlığa Adım Attırdı

A101’de üç şişe su ve bir kek için hırsızlıkla suçlanıp istifaya zorlanan Egemen Köse, haklarını almak için Mağaza Market-Sen’e başvurmuş ve mesele gündeme getirilmişti. Verilen tepkiler ve yürütülen mücadele sonrasında Çalışma Bakanlığı konuya el attı ve müfettiş görevlendirdi, A101’deki sorumlular hakkında soruşturma başlatılacağı söylendi. A101 ise bu gelişme üzerine Egemen Köse’nin emeğinin karşılığını hemen ödedi.

Bu gelişme, Çalışma Bakanlığı’nın olağan zamanda da yapması gerekenin ne olduğunu ortaya koyuyor. Marketlerdeki çalışma koşulları hiçbir yasa ve düzenleme tanımadan köleliğe yaklaşıyor. Ancak  bunları denetlemesi ve düzenlemesi gereken Bakanlıklar sorunları görmezden geliyor. Mağaza Market-Sen’in mücadelesi ve meseleyi gündeme getirmesi ise olduğu yerde duran Çalışma Bakanlığı’nı adım atmaya zorladı. Böylece Egemen’in emeğinin karşılığı kazanıldı.

Mağaza Market Sen’in konuyla ilgili açıklamasını paylaşıyoruz:


3 Su, 1 Kek İçin Hırsızlıkla Suçlanan A101 İşçisi Hakkını Aldı
Tüm Market İşçileri için
Çalışma Bakanlığı’nı Denetime Çağırıyoruz

Ankara’da A101 işçisi olan Egemen Köse 3 şişe su içtiği ve 1 kek yediği için hırsızlıkla suçlanmış, Kod-29 ile tehdit edilerek istifaya zorlanmıştı. A101 işçisinin yaşadıklarını Mağaza Market-Sen olarak kamuoyuna duyurmuştuk. Annesine bakmak için çalışmak zorunda olan üniversite öğrencisi Egemen Köse’nin haklarını alması için gerekli adımları birlikte attık.

Bu süreç üzerine Egemen Köse, Çalışma Bakanlığı’nın görevlendirdiği bir müfettiş tarafından konu ile ilgili görüşmeye çağrıldı. Bu hak gaspını yapan A101 sorumluları hakkında soruşturma başlatılacağı söylendi. A101 işçisi istifaya zorlanırken çalıştığı günlerin ücreti de ödenmemişti. Çalışma Bakanlığı’nın süreci soruşturmak üzere müfettiş atamasının hemen ardından, Egemen Köse’nin 23 günlük emeğinin karşılığı olan maaşı A101 tarafından hızla ödendi.

Market İşçilerinin Sendikalı Mücadelesi, Çalışma Bakanlığı’na Adım Attırdı
Çalışma Bakanlığı’nın arşivlerinde bizzat işçilerin imzası ile binlerce şikayet kaydı bulunuyor. 12 saatlik çalışma, fazla mesailerin ödenmemesi bir suç olarak zincir marketlerde patronlar tarafından sürdürülüyor. Tüm yetkili kurumlar bu düzenden haberdar.

Bu tablo karşısında Çalışma Bakanlığı, Egemen Köse için adım atmak zorunda kaldı. Bu adım, bugüne kadar itiraz eden ve hakkını arayan tüm market işçilerinin sendikal mücadelesi sayesindedir. Mağaza Market-Sen ile örgütlenen, birliğini kuran işçiler hiçbir kölelik uygulamasını karanlıkta bırakmıyor. Bu ısrar, Çalışma Bakanlığı’nın müfettiş görevlendirmesinin ve işçinin haklarının derhal teslim edilmesi için gerekli yaptırımların uygulanmasının yolunu açmıştır.


Çalışma Bakanlığı’nı Göreve Çağırıyoruz
Soruşturma Süreci Emsal Olmalıdır

Çalışma Bakanlığı tarafından A101 sorumluları hakkında yürütülecek soruşturma süreci, işçi ve sendikamız ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu soruşturmanın sonucu ve uygulanacak yaptırımlar tüm kamuoyuna duyurulmalıdır.

Tüm Market İşçileri İçin Adım Atılsın
Ankara’da Egemen Köse’nin yaşadıkları; İstanbul’dan Siirt’e, İzmir’den Ceylanpınar’a uzanan market sömürü düzeninin sadece bir örneğidir. Bugün Bakanlık tarafından Köse için başlatılan bu süreç, istisna bir uygulama olmaktan çıkmalıdır. Market sektöründe çalışan tüm işçiler için Çalışma Bakanlığı adım atmalıdır.

İşçinin 8 Saatlik İş Günü Hakkı İçin Denetim Birimi Kurulsun
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre işçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Market sektöründe süren “günlük en az 12 saat” kölece çalışma düzeni ortadan kaldırılmalıdır. Başta A101 olmak üzere her zincir market mağazası, Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak denetim birimi ile kontrol altına alınmalıdır. İşçiyi onayı dışında çalıştıran her zincir market, soruşturmaya tabii tutulmalı ve gerekli tüm yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu denetimler esnasında şirket tarafından bilgiler değil işçiler tarafından verilen bilgiler esas alınmalıdır. Denetmenler fazla çalışmayı tespit etmek için shift programlarını, kamera kayıtlarını, giriş-çıkış kayıt evraklarını incelemekle yükümlü olmalıdır. Çalışma Bakanlığı İş Kanunu’na dayanarak tüm marketlerde işçinin 8 saatlik iş günü hakkını korumalı ve güvence altına almalıdır.

Çalışma Bakanlığı İşçi Davalarına Müdahil Olsun
A101, Şok, Bim, Hakmar, Carrefour, Migros… Zincir market patronları işçinin fazla çalışma sürelerini, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, izin günlerini, yıllık izinlerini açıkça gasp ediyor. İş mahkemelerinin kapısında binlerce market işçisinin dosyası bekliyor. “Avukat ordusuyla” işçileri tehdit etmeye kalkan zincir market patronlarının karşısındaki her işçi davasında Çalışma Bakanlığı işçilerin lehine davalara müdahil olmalıdır.

Her Yerde Birlik, Her Mağazada Sendika!
Zincir market patronları, kendilerini hukuki ve ekonomik olarak çok güçlü görüyor. Fakat işçilerin umutsuzluğunu yenip mücadele etmeye karar vermesi bu durumu değiştiriyor. Bugün Egemen Köse’nin hakkını alması, sendikal mücadelemizle inşa ettiğimiz yola bir taş daha dizdi.

Bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelede market işçileri ile birçok şeyi birlikte öğrendik. Dirençli ve umutlu olmayı kılavuz edindik. Her zincir market mağazasında birlik için, Mağaza Market-Sen’in her zincir markete girmesi için sabırla yürüyeceğimiz bir yol var. Bugüne kadar süren örgütsüzlüğü bitireceğiz. Kendini işçinin sahibi zanneden market patronları, kurdukları düzenin eskisi gibi olmayacağının farkına varacaklar. Bu kazanımla beraber tüm market işçilerini patronların hak gasplarına karşı tek yumruk olmaya, sendikasında örgütlenmeye davet ediyoruz. Mücadeleci tüm işçileri, market işçilerinin haklı mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz.

Yaşasın A101 İşçilerinin Birliği!
Yaşasın Mağaza Market-Sen!

MAĞAZA MARKET-SEN
A101 KOORDİNASYONU