Kaybedecek Bir Şeyi Olmayanlar

Yeni bakan Nebati’nin AKP’nin ekonomi politikalarını savunma çabaları sürüyor. Bugün telefon üzerinden verdiği röportajda dedikleri ise meselenin temelleriyle bir ilgisi olmadığını gösteriyor. Kısacık konuşmasında güven, birlik, iletişim, şeffaflık gibi içi boş kavramları bol bol kullanıyor. İyi dilek ve temennilerini hiç sakınmıyor ancak ekonominin kendisiyle ilgili ele avuca gelen hiçbir şey demiyor.

Bu boş kavramların dışında bir kelime daha var ki tüm meselenin iç yüzünü asıl o anlatıyor. Çiçeği burnunda bakan gururla kendisinin de bir patron olduğunu gururla anlatıyor. Hatta kendini o kadar kaptırıyor ki patronların meseleye bakışlarını utanmadan anlatıyor, “Sen maaş alıyorsun, en fazla enflasyonun altında ezilirsin”.

Ekonomik krizin halkın üzerindeki etkisini küçümseyen, ‘Geçinemiyorum’ diyene ‘Şükredin, sabredin, sınanıyoruz’ diye cevap veren işte bu anlayıştır. Yani patronların anlayışıdır. Bu lafları daha çok sokak röportajlarından duyarız ama kaynağı patronlar ve patronların sözcülüğüne soyunan siyasi iktidardır. Deneyimlemesine gerek kalmadan, en küçük derecede yoksulluğu en uzaktan gören biri bile ‘En fazla enflasyonun altında ezilirsin’ diyemez. Ama AKP’nin patron bakanları rahatlıkla bunu diyebilir, hatta karşısındakini ikna etmek amaçlı bu lafları eder, sonrasında çok mantıklı bir şey demiş gibi halkın yüzüne bakar. Bağlı oldukları iktidarın, içinden çıktıkları sınıfın fikri budur.

Ancak bu sözler gerçeğin de bir yansımasını içerir. Patron bakanın bir cümle ile gözden çıkardığı ücretli kesimler üzerine konuşulan tüm ekonomik faaliyetleri, yani tüm dünyayı yaratırlar. Ancak kendi ellerine geçen ürettiklerinin ancak kırıntısı olur. İşte bu çerçevede emekçilerin kaybedecekleri gerçekten yok denecek kadar azdır. Patronlar bu çelişkinin korkusuyla emekçileri ve onların yaptıklarını sürekli küçümser.

Bu çelişkiyi ortadan kaldıracak tek güç bu eşitsiz düzeni yıkacak örgütlü bir işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı bu düzene ve onun sözcülerinin küçümsemelerine mahkum değildir, elbette zincirlerinden kurtulacak ve dünyayı kazanacaktır.