Mitsuba İşçileri Haklarını Direnerek Kazandı

Gebze’deki Mitsuba fabrikasındaki işçiler, sendikaya üye olan dokuz işçinin işten atılması üzerine fabrikayı terketmeme kararı aldı. İşçilerin eylemi üzerine başlayan görüşmelerde ise Birleşik Metal İş’in fabrikadaki yetki belgesi kabul edildi. Yönetim işten çıkarılan işçilerin tazminatlarının ödenmesini kabul etti.

Ekonomik krizi çokça yazıp çizmemiz yalnızca başımıza gelecek kötü günleri anlatmak için değil. Ekonomik kriz dönemleri geçim zorluğunun arttığı, aynı zamanda patronlarla işçiler arasındaki çelişkinin derinleştiği, işçilerin sürece müdahale imkanlarının arttığı zamanlardır. Ülkede neredeyse yok denilecek düzeydeki sendikal haklar bile patronlar tarafından çiğneniyor. Mesailer, kıdemler, maaşlar kesiliyor. Çalışma saatleri uzadıkça uzuyor. Tüm bu koşullar işçilerin mücadelelerini daha da keskinleştiriyor. Mitsuba işçileri de dokuz arkadaşlarının işten atılmasına karşı fabrikalarını terketmemeye karar verdi ve örneği çok görülmeyen bir eylem biçimini uyguladı. İşçilerin protestosu sonuç verdi ve sendikanın TİS yetkisi yönetim tarafından tanındı.

Koca bir ekonomik kriz sürecinin karşısında tek bir fabrikadaki protesto ve kazanım küçük görünecektir. Ancak ekonomik krizleri başımıza gelen doğal afet gibi ele alanlara, meseleyi yalnızca kötü bir ekonomi yönetimine bağlayanlara karşı iyi bir örnektir. İşçi sınıfı var ve mücadelesine devam ediyor. Çözüm de orada.