İşçilerin Kürsüsü İşçi Emekçi Mitingi'nde Kurulacak


24 Ekim Pazar günü Kartal Meydanı’nda İşçi Emekçi Mitingi gerçekleşecek. Bundan önceki yıllarda bürokratikleşmiş sendikaların egemenliği altında bir heyecan yaratamayan mitingler görürdük. Zaten uzun yıllardır böyle bir miting de gerçekleşmemişti. Şimdi emekçilerin siyasetini yürütme iddiasındaki birçok örgütün ortaklaşması ile İşçi Emekçi mitingi düzenleniyor. Kürsüsünde de mücadele yürüten işçi ve emekçiler olacak.

İşçi ve emekçilerin gündemlerinin, onların siyasetlerinin sesi güncel politika alanında çok az duyuluyor. Tüm toplumu etkileyen ekonomik kriz gündeminde bile meseleler sığ şekilde ele alınıyor. Temel sorunlar yalnızca AKP’nin bazı kötü kararlarına bağlanıp geçiliyor. Emekçilerin yaşadığı sorunlar yalnızca yaşanılan mağduriyetler olarak görülüp tüm mücadele imkanları gözden kaçırılıyor. Tüm sorunlar yüzeysel bir demokrasi sorununun çerçevesinden görülüp düzenin temellerini sarsabilecek bir siyasetin yolu tıkanıyor.

Bu yerleşmiş anlayışı yenmek kolay görünmeyebilir. Ancak İşçi Emekçi Mitingi bu yolda önemli bir adım olacak. Bu yolda yürüyenlerin önemli bir günü olacak. Burada direnen işçiler öyle uzaktan selamlanmayacak; kürsü o işçilerin olacak.

Ekonomik krizin derinleştiği, emekçilerin kölelik koşullarına alıştırılmaya çalışıldığı, iktidar ve muhalefetin ise patronlara tek laf etmemekte uzlaştığı bu dönemde emekçilerin siyasetini bu mitingde somutlaştıracağız. Mitingde işçi sınıfının mücadelesinin önünü açmak için biraraya geleceğiz. Tüm yoldaşlara çağrımızdır; İşçi Emekçi Mitingi’nin güçlü, kalabalık ve coşkulu geçmesi için hep birlikte kolları sıvayalım.