A101 Marketlerinde Ağalık Düzenine Son


Şanlıurfa Ceylanpınar Kod-49 bahanesiyle işten çıkarılan iki işçi, A-101 marketlerindeki satış müdürleri ve bölge sorumlularının keyfi uygulamalarıyla işten atıldı. Mağaza Market-Sen konuyla ilgili yaptığı açıklamada “A101’de ve tüm zincir marketlerde işçilere, bu çürük ağalık düzenini hala dayatmak istiyorlar. Ne Ceylanpınar’da ne de A101’in o 10001 mağazasında buna geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Mağaza Market-Sen’in açıklamasının tamamını sizlerle paylaşıyoruz:

A101 Marketlerinde Ağalık Düzenine Son

Şanlıurfa Ceylanpınar’da iki A101 işçisi, bölge sorumlusu ve satış müdürünün tamamen keyfi tutumuyla işten atıldı. İşten çıkarma yasağı sürerken yine dayanaksız gerekçelere, yeni düzenlemeye göre Kod-49’a başvurarak işçileri işten çıkardılar.
İşçiler çalıştıkları süre boyunca bu sorumlular tarafından baskıya, tehditlere maruz kaldı. Bu gidişata itiraz ettiklerinde “Seni işten atacak güce sahibiz. Ya çalışın ya da istifa edin” denilerek çıkmaza sürüklendiler.

A101’in bölge sorumluları, satış müdürleri kendini işçilerin ve mağazaların AĞASI, işçileri de “marabaları” zannediyorlar. Keyfiyete bağlı olarak uyguladıkları eziyet, baskı ve işten atma ağalık düzenine duydukları hasretten geliyor. Ancak kölelik de ağalık da yoksul köylülerin, emekçi halkın mücadelesiyle tarihe gömüldü. A101’de ve tüm zincir marketlerde işçilere, bu çürük ağalık düzenini hala dayatmak istiyorlar. Ne Ceylanpınar’da ne de A101’in o 10001 mağazasında buna geçit vermeyeceğiz.

Ceylanpınar’da A101 Bölge Sorumlusu Emrah Yiğit ve Satış Müdürü Hidayet Karamsal, işçilerin iş yükünü artırıp istifaya zorlamakla ilçede meşhur. İşçileri işten atan, her türlü baskıyı yapma hakkını kendinde bulan bu iki sorumluyu herkese ilan ediyoruz. Sendikamız işten atılan işçilerin sonuna kadar yanında olacak. Bu sorumlular attıkları her adımın bedelini yargı karşısında mutlaka verecekler.

A101 patronları; işçilerin başına “zabit” diye atadığı sorumluların ağalık uygulamalarından sorumludur. Bu uygulamalardan vazgeçeceksiniz, Ceylanpınar’da attığınız işçileri derhal işe geri alacaksınız. Bayram öncesi reklam ve kampanyalarla “iyi şirket, iyi patron” imajını oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ancak bayram öncesi yine işçileri işsiz, çocuklarını yine mutsuz bıraktınız. Gerçekler sizin reklam kampanyalarınızın gizleyemeyeceği kadar büyük. Sömürünün en katmerlisi, çalışma koşullarının en acımasızı zincir marketlerin ayağımıza pranga olmasına izin vermeyeceğiz.
Market işçileri köle değildir.

Alın terimizin karşılığını mutlaka alacağız.
A101’de ağalık düzenine de kölelik düzenine de son vereceğiz..
Hiçbir market işçisi bu uygulamaların karşısında asla yalnız yürümeyecek.
Yaşasın Mağaza Market-Sen.

Mağaza Market-Sen
A101 Koordinasyonu