Iğdır'da Afganistan'daki Kadınlar için Eylem

İstanbul Kadın Meclisi’nin Afganistan Başkonsolosluğu önünde yaptığı açıklama ve bıraktığı mor çelenkten sonra Kadın Meclisleri’nin örgütlü olduğu diğer illerde de açıklamalar yapıldı. İzmir ve Iğdır Kadın Meclisleri yaptıkları açıklamalarda Taliban yönetimi altındaki Afganistan’daki kadınların mücadelesinin yanlarında olduklarını söyledi.

Iğdır Kadın Meclisi’nin yaptığı açıklama, Kadın Meclisleri’nin büyük kentler dışındaki illerde yapılan örgütlenme çalışmalarının ulaştığı noktayı da gösteriyor. Kadın Meclisleri’nin öne sürdüğü söz, ülkenin büyük küçük tüm illerinde dile getirilebiliyor. Afganistan’daki kadınların koşullarını gündemine alan bir politik çizginin büyük kentler dışındaki illeri kapsamaması zaten düşünülemezdi. Bu bütünlük içinde atılan tohumların sonuçları, Iğdır Kadın Meclisi’nin yaptığı açıklamada kendini gösteriyor.