İstanbul Sözleşmesi Mitingi Örnek Olsun

Birbirinden farklı sesler bir araya geldi ve sonunda bir ahenk yarattı. Farklı farklı örgütlerin bir arada örgütlediği İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz mitingi gerçekleşti.

Tüm farklılıkların, ayrı kadın ve LGBTİQ+ örgütlerinin kendi sloganlarıyla, renkleriyle, yöntemleriyle kendisini ifade edebildiği miting, yeni bir dönemin başlangıcı oldu.Gerçekten demokratik bir ortamın nasıl olabileceğine işaret etti..

Siyasi iktidarın hegemonyası yüzünden ülkedeki en demokratik ortamın kavgasız, gürültüsüz, benzer düşünenlerin bulunduğu ortamlar olduğu zannedilebilir. Aksine kendimizden farklı düşünenlerle aynı yerde olduğumuzu görmek değil mi yüzümüzü güldüren? Gezi direnişinde yıllarca ‘kavga’ ettiğimiz insanların yan yana olduğunu görmek değil miydi Gezi’yi Gezi yapan. Fikrini savunan kişi sayısının az ya da çok olmasına bakmadan herkesin fikrini söyleyebilmesi değil mi gerçek bir demokrasi? Mitingin en önemli etkisi işte bunları gösterebilmekti.

Aslında bir medeniyetten bahsediyoruz. Bu herkesi geliştiren, yeniliklere açık bir zemin oluşturacaktır. Medeniyet geldiyse geleneksel olana dönmek çok zordur. Siyasi iktidarın kadınlarla ve LGBTİQ+’larla neredeyse tüm kavgası bu. İstanbul Sözleşmesi’nde yazanlar gelenekleri alt üst ediyordu. Alışılanı, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini değiştirmek için alt alta dizilmiş yüzlerce maddeden oluşan bir metindir İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi böyle ise mücadelesi de ondan aşağı kalamazdı.

***

Kadın Meclisleri dosta güven düşmana korku veren bir korteji yürüttü. Bütün toplumu ayağa kaldıran Emine Bulut gibi cinayetlerin ardından bu kadar kalabalık eylemlerle tepki verilmişti. Ama gün itibariyle kadınlara, LGBTİQ+lara yönelik saldırının esas gündemi oluşturmadığı bir zamanda bu kadar kalabalık bir eylem deneyimi çok önemliydi. Cesaret kattı.

Kadın Meclisleri korteji bir halk kortejiydi. 71 ilden gelen Kadın Meclisleri, liseliler, üniversiteliler, işçiler, emekliler, LGBTİQ+lar bir aradaydı. İl temsilcileri, görev alanlar başarmanın mutluluğuyla, ilk kez eyleme katılanlar mücadeleye katılmış olmanın mutluluğuyla yürüdü.

Bir ilk daha vardı. Kadın Meclisleri mitingde eşitlikçi feminizmin sembolu yıldızlı femina ile yerini aldı. Kendine ya da bir başkasına eleştirel olmak önemli ve geliştiricidir. Ancak eleştiriler mutlaka bir sonuca ulaşmalıdır. İşte bu sonuç eşitlikçi feminizm oldu. Bu miting başlangıç için önemli bir adım sayılabilir. Şimdi eşitlikçi feminizmin mücadelesini ilerletmek gerekir. Daha fazla anlatmak, tüm sömürülenlerin ve ezilenlerin kurtuluşunu savunma iddiası daha fazla anlatmayı, daha fazla akıl yürütmeyi, daha fazla hareket etmeyi gerektirir. Kadın kurtuluş mücadelesini böyle güçlü bir pozisyona getirenlerin daha ileriye taşıyacağından kuşkumuz yok.

Asla yalnız yürümeyeceksin.