Kadın Meclisi Özgürlüğün Sesini Konya ve Yalova'dan Haykırdı: Kadınlar, Gençler, LGBTİQ+'lar Asla Yalnız Yürümeyecek