8 mart'ta İşçi Kadınların Sadece Sözü Değil Eylemleri de Öne Çıktı

Kadınların örgütlenmesi ve erkek egemen kapitalist düzene karşı mücadelesi parça parça ele alınamaz. Sosyalist feministler diğer eğilimlerden farklı olarak şeklen değil aslen kadınların örgütlenmesinin tüm parçalarını tamamlıyor.

Kadın Meclisleri’nin 39 şehirde yaptığı eylemlerde işçi kadınlar sadece temsilen konuşmalar yapmadılar. İşçi kadınlar hemen hemen her ilde eylem alanlarına taşındılar. Her kadın bir işçi arkadaşının koluna girip eylem alanlarına getirdi.

Manisa İşçi Kadın Meclisi başından beri bu mücadelenin öncüsü konumunda. Artık işçi kadınlar da yalnız yürümeyecek dediler. Şimdi 8 Mart alanlarında da görülüyor ki bu sözü yerde bırakmıyorlar. İşçi Kadın Meclisleri’nin yürüdükleri yol açık olsun.