"Birleşik, Çoğulcu, Demokratik İşçi Siyaseti İçin Bir Adım Daha!"

Birleşik İşçi Zemini, yapılan ilk forumun sonuç metnini yayınladı. Söz alanların görüşlerinin ve ortaklaştığı fikirlerin özetlendiği metinde birçok önemli nokta öne çıkıyor. Alınan sözlerden emekçilerin bağımsız zeminlerinin ve siyasetinin kurulmasından işçi sınıfının yaygın örgütsüzlüğünün kırılması gerekliliğine kadar birçok amaç ortaya çıktı.


Metnin tamamı için:

Birleşik, Çoğulcu, Demokratik İşçi Siyaseti İçin Bir Adım Daha!

1. Forum, Birleşik İşçi Zemini’nin çağrısı üzerine 7 Kasım Pazar günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Birleşik İşçi Zemini’nin bileşenleri; Emek ve Adalet Platformu, Emekçi Hareket Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Kırmızı Gazete’nin kolektif gayretleriyle gerçekleşen forum, bir başlangıç oldu.

2. Devrimci İşçi Partisi, İşçi Hareketi Koordinasyonu, Güvencesizler Hareketi, Kaç Bize Gel Ofis Çalışanları Dayanışması, Kadın Meclisleri, Sosyalist Emekçiler Partisi, Tarlabaşı Dayanışma Grubu, Validebağ Dayanışması temsilcileri ve üyeleri söz alarak, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu temsilcileri katılım sağlayarak forumda yer aldı.

3. Foruma Zeytinburnu Belediyesi direnişçisi ve birçok sektörden öncü işçiler katıldı. Genç işçilerin geniş bir katılım göstermesinin yanı sıra önemli direniş ve mücadele deneyimi olan bir dizi işçi önderi de söz alarak foruma katkı sundu.

4. Forumda söz alan BİZ bileşenleri, kimlik siyasetini aşan birleşik ve aynı zamanda çoğulcu bir sınıf siyasetini birlikte inşa etme çağrısında bulundu. Kürt halkının ve ezilen tüm kesimlerin yanında olan ve elbette kapitalizmi yıkmak üzere örgütlenen bir sınıf siyasetinin gerekliliğini ifade ettiler. Çoğulcu bir siyaset için tartışmanın, değerlendirmenin ve ortak mücadele pratiklerinin gözetilmesi gerektiğini belirttiler. Bütün işçilerin çıkarını dikkate alan bir ortak zemine ve siyasete ihtiyaç olduğunu vurguladılar.

5. BİZ’de bir araya gelenler, işçi sınıfının siyasi örgütünün yaratılması gerektiğini ifade ettiler.  Bununla birlikte ülke sathında tesis edilmesi gereken işçi meclislerinde söz, yetki ve karar hakkının işçilerde olması gerektiğini belirttiler.

6. Mücadele eden işçiler, mücadele zemininin güçlendirilmesi için çağrılar yaptılar. İşçi sınıfının örgütsüzlüğünün mücadele edilerek aşılabileceğini vurguladılar. Sınıf siyasetinin, düzen partilerinin eline bırakılamayacak kadar önemli olduğunun ise altı özellikle çizildi.

7. Nüfusun çok büyük bölümünü oluşturan kadınların işgücü bile sayılmadığı ülkede, çalışan kadınların ise iş yerlerinde karşılaştıkları erkek egemen baskılara dikkat çekildi. İşçi kadınların, LGBTİQ+’ların özne olacağı bir zemini hep birlikte inşa etmemiz gerektiği, bütün kurtuluş mücadelelerinin birbiriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

8. Sınıf siyasetinin iklim kriziyle ve kapitalizmin tüm saldırganlığının etkileriyle doğrudan ilişkili olması gerektiği belirtildi. İklim krizinin, işçi siyasetinin bir meselesi olduğu vurgulandı.

9. Kürsüyü kullanan farklı kesimlerden katılımcıların tamamı birleşik, örgütlü bir sınıf siyasetinin gerekliliğinde ortaklaştı.

10. Forumun katılımcılarıyla BİZ örgütlülüğünün ve işçi sınıfının mücadelelerinin geliştirilmesi için tüm birey ve kurumlara çağrı yapılarak forum başarıyla sonuçlandırıldı.
Birleşik, çoğulcu, demokratik bir işçi siyasetini kurmak ve işçilerle birlikte yönetmek için çıktığımız bu yolu yürümeye devam edeceğiz.

Birleşik İşçi Zemini