"Eşit, Özgür Olacağız, Şiddetsiz, Sömürüsüz Bir Dünyayı Kuracağız"


Kadın Meclisleri’nin de içlerinde bulunduğu birçok kadın örgütünün 27 Kasım’da birlikte yapacakları eylem önümüzdeki süreçler için önemli bir eylem olacak. Bu eylem kadınların örgütlü mücadelesi için yepyeni imkanlar doğuracak. Yükselen kadın kurtuluş mücadelesinin, hedefli ve örgütlü eylemlerle buluşması bu coğrafyada birçok değişimin de önünü açacak.

27 Kasım’a giderken bizler yine eşitlikçi feminizmin yıldızlı feminasını her yere taşıyacağız.. Ülke çapında Kadın Meclisleri toplanacak, örgütlenecek, eylemler yapacak, ‘ülkede ve dünyada kadınlar özgür yaşayacak’ diyecek. Ve çoğulcu bir biçimde, kadınların örgütlü, politik ve sürekli mücadelesini savunan herkesle de yan yana gelecek. Tüm dünyada yükselen kadın kurtuluş mücadelesini liberal ve bireysel kurtuluşcu bir anlayışa teslim eden herkesten ayrışacak. Bu 27 Kasım da bu mücadelede önemli bir tarih olacak.

Bunun yanında son günlerde yaşanan kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi tartışmaları da kadınların mücadelesinin ne kadar güncel ve gerekli olduğunu da kanıtlıyor. Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını pişmanlıkla anacağı yerde hala daha sözleşmeye saldırıyor. Kadın katilleri iktidardan güç alıyor, kadın cinayetleri durdurulamıyor.

İstanbul’da 27 Kasım’da ve ülkenin dört bir yanında yapılacak eylemin çalışmaları, yoldaşların da örgütlenme ve propaganda alanlarındaki tüm deneyimlerini işleyecekleri bir süreç olacak. Burada verilen çabaları en üst seviyeye çıkarmaya çalışmalı, kolları sıvamalıyız. Kadın kurtuluş mücadelesini bu noktaya taşıyabilenler, bundan sonrasını da kolaylıkla yüklenebilir. Kendi deneyimleri, kendi mücadeleleri ve çabaları kadınların önünü çok daha fazla açacak.