BİZ, Birleşik, Çoğulcu ve Demokratik İşçi Zemini İçin Toplandı

Birleşik İşçi Zemini’nin çağrısıyla gerçekleştirilen Birleşik, Çoğulcu, Demokratik İşçi Siyaseti Arayışı Forumu dün gerçekleştirildi. Onlarca kişinin söz aldığı forumda birleşik ve çoğulcu bir işçi siyasetinin gerekliliği, yöntemleri ve amaçları konuşuldu.

Forumda söz alan hemen hemen herkes bir emekçi siyasetinin olanaklılığının ve yaratacağı imkanların gözardı edildiğini ancak esas olanın emekçilerin siyasetini yapmak olduğunu belirtti. Katılıp söz alanların ortaklaştığı bu nokta bile önümüzdeki dönem için çok önemli olacak.

Forumda çoğulcu bir emek siyasetinin ne anlama geldiği, birleşik bir mücadelenin olanaklılığı, bir işçi siyasetinin neleri odağına alması gerektiğiyle ilgili birçok öneri ve fikir de açıklandı. Tüm bu fikirler yürütülecek tartışmaların ve gidilecek yolun çerçevesini belirleyecektir. İşçilerin aldığı sözler, şimdiden ortaya çıkarılan canlılığın bir göstergesi oldu.

Forum adından da anlaşıldığı gibi birleşik ve çoğulcu bir işçi siyaseti için arayışı ortaya koydu ve bir adım attı.