Boğaziçi'nde Meclis Süreci Yeni Deneyimler Yaratacak

Boğaziçi Dayanışması, Boğaziçi’nde kurulup büyütülecek Öğrenci Meclisi çalışmasının başladığını ve bu nedenle kendini lağvettiğini açıkladı. Geçen hafta ilk toplantısını yapan Meclis faaliyetlerine başladı.

Bu yılın başından beri Boğaziçi Direnişi’nin ilerlediği yollar farklı görüşlerden, tartışmalardan, ayrımlardan azade olmadı. Güncel duruma baktığımızda aylardır süren mücadele sürecinin öğrencilerde biriktirdiği deneyimler farklı inisiyatifleri, örgütlenmeleri  ve tarzları oluşturduğunu görüyoruz. Politik bir düzlemde farklılıkların olması hem bir haktır, hem de doğaldır. Ancak okuldaki gündemlerin yakıcılığı birleşme zeminlerini de gerekli kılıyor. Bu ihtiyacı karşılaması en olası zemin de meclis formatıdır.

Ancak Öğrenci Meclisi yine de geçmiş tartışmaların yükünü de sırtlanmak zorunda kalacak. Boğaziçi Direnişi süreci ilk yılını bile doldurmadı ancak öğrencilerde biriktirdiği deneyimlerin ağırlığı fazla. Eğer Meclis kendi yolunda kendi içeriğini kazanamazsa ve öğrencilere güven veremezse yalnızca şekil değişiklikleri ile bu tartışmalar sonuçlanamayacaktır, istenilen birleşik mücadele zemini yaratılamayacaktır.

Bunlara rağmen  farklı inisiyatif ve örgütlenmeleri eşit bir zeminde bir araya getirebilecek bir meclisin kurulmaya çalışılması olumludur. Boğaziçi Direnişi şu anda geldiği aşamaya birçok gündemin içinden geçerek, deneyimlerini biriktirerek geldi. Meclis süreci de aynı bu şekilde direnişi daha doğru tutumlara yaklaştıracaktır. Çok insanın, çok fikrin, çok tartışmanın eşit zemini kurulduğu sürece doğru yönü bulmak çok daha mümkün olacaktır.