Modern Sosyalizmin Temeli Kapital'in 154. Yılı

Kapital’in ilk cildi 154. yıl önce 14 Eylül 1867’de yayınlandı. Yayınlandığı günden beri de modern sosyalist hareketin temel rehberi olmaya devam ediyor. Kapital, hem kendi zamanında, hem de güncel birçok tartışmayı kapatmış ve işçi sınıfının  sermaye sınıfı ile arasındaki  ‘uzlaşmaş çelişkiyi’ kesin şekilde ortaya koymuştur. Kapital’de bilimsel olarak ortaya koyulan üretim ilişkilerinin yarattığı tüm sonuçlar  geçen zaman içerisinde defalarca kanıtlanmıştır. Kendisinden sonra gelen çok az eserin mücadelemize bu kadar büyük bir katkısı olmuştur. Marx, Engels’in de katkılarıyla bu devi ortaya çıkarmış ve Kapital tüm dünyadaki işçilerin politik mücadelesine hediye edilmiştir.

Sosyalistler açısından dahi çoğu zaman 'göz korkutan' Kapital'e dair bu korkuyu kırmak için Marx önsözünde şöyle diyordu: "Anlatılan senin hikayen". Evet anlatılan hepimizin hikayesi ve bu kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkilerini değiştirmek için onu hücrelerine kadar incelemek, bilimsel sosyalistlerin görevi.

Kapital’in esas olarak zorlu bölümü, ilk 92 sayfalık (Yordam baskısına göre) birinci bölümüdür. Bu kısım kavrandığında geriye kalan kolaylıkla anlaşılacaktır. Kapital okumayı kolaylaştırmak için Hakan Öztürk’ün sunumuyla geçtiğimiz zamanlarda gerçekleştirdiğimiz semineri bu  linkten izleyebilirsiniz: