Son İklim Raporu: Tehlike Büyük Ama Ufukta Çözüm Yok

Birleşmiş Milletler İklim Paneli’nin (IPCC) küresel ısınma ile ilgili son raporu, tüm dünyayı tehdit eden tehlikeler karşısında alınan önlemlerin ne kadar az, olası zararların ise ne kadar büyük olduğunu tekrar ortaya koyuyor.

Tüm dünya bir savaş halinin sonuçlarıyla yüzleşirken açıklanan son rapor, savaşlara kalmadan bile dünyayı bekleyen felaketleri açık şekilde anlatıyor. Sellerden, kuraklığa, eriyen buzullara, içme suyu krizlerine, kıtlığa ve dünya üzerindeki ekosistemlerin bir bir çökmesine kadar nice felaket insanlığı bekliyor. Ancak böyle bir felaketin karşısında bile on yıllar sonra çok yetersiz ve çok geç şekilde atılmaya çalışılan adımlar var. Rapora göre de bu adımlar yok değil ancak ya sadece plan aşamasında kalıyorlar, ya çok küçük çaplılar, ya da direkt başarısızlar.

Yıllarca süren ‘Küresel ısınma gerçek mi?’ tartışmalarından sonra tüm dünyada kamuoyunun bu sorun karşısında gösterebildiği duyarlılık seviyesi yadsınamaz. Geniş kitleler zaten şimdiden küresel ısınmanın zararlı sonuçlarıyla karşılaşıyor. Şimdilik karşılaşmayanlar ise kesin şekilde küresel ısınmayı engellemek için adım atmaktan kaçınmıyor. Ancak insanların bu iradesi ülkeleri yöneten hükümetlerin somut adımlar atmasını bir türlü sağlayamıyor. Sorun daha keşfedilmemiş teknolojilere, sonuçlarının onlarca yıl sonra görüleceği aksiyon planlarına bırakılıyor. Bu adımlar yeşile boyanmış reklam kampanyaları şeklinde sürüyor ancak fosil yakıtlarla ilgili yatırımlar ve teşvikler tam gaz devam ediyor. Yani küresel ısınmayı engellemek için karşı karşıya gelinmesi gerekenler; enerji, ulaşım, tarım, maden vb. sektörlerin dev şirketleri ile asla çatışılmıyor. Bunlar da aynı yeşil reklam dalgasıyla küresel ısınmayla mücadele etme furyasına katılabiliyor, çevreci görünebiliyor.

Kapitalist düzen tehlike ne kadar büyük olursa olsun özel mülkiyet sahiplerinin çıkarlarını savunmaktan vazgeçemiyor. Tam da şu günlerde gündeme gelen konvansiyonel ve hatta nükleer savaş tehlikesi gibi… Sebepler ortada, sonuçlar yıkıcı. Ancak her yol bir şekilde bu felaketlere çıkıyor. Kitlelerin kısa vadeli tepkileri ne kadar büyük olursa olsun gidişatı durduramıyor. Kapitalizm felaketlere çıkan yolunu değiştiremiyor.