Düzene Karşı Mücadele Nasıl Örgütlenir?

Düzenin insanları nasıl örgütlediğini, kullanılan araçları ve yaygın temel argümanları işledik. Şimdi de düzene karşı kurulacak bir örgütlenmenin hangi temellere dayanması gerektiğini ele alalım.

Birinci temel nokta elbette insanların kolektif siyasetine ve bu siyasetin gücüne güvenmektir. Sermaye güçleri bu kolektif hareket biçiminin kendisini ve zaferlerini insanlığın hafızasından silmek ve insanları tek başlarına bir hayata mahkum etmek için elinden geleni yapar. O nedenle bunları hatırlatmak en temel başlangıç noktasıdır. Organize olmuş kalabalık kitlelerin gücü karşısında durabilecek hiçbir baskı aracı yoktur, olamaz. Düzene karşı bir kurulacak bir örgütlenmenin en büyük dayanak noktası budur. Bu olmadan düzenin elindeki sınırsız sayıdaki silaha karşı umutsuzluğa düşmekten başka bir seçenek kalmaz.

İkinci temel nokta, böyle bir örgütlenmenin sosyo-ekonomik düzenden kaçan ve kendini toplumdan izole eden bir şekilde başarılı olamayacağıdır. Antikapitalist mücadele elbette kapitalist düzene bir alternatifin tohumlarını taşıyacaktır ancak bu ancak politik mücadelenin içerisinde mümkündür. Kapitalist üretim ilişkilerini terk etme iddiasını öne süren yerel komünler, kooperatifler, belli coğrafi sınırlar içindeki dayanışma ağları vb. örgütlenmeler kapitalizme alternatif bir ütopyanın taşıyıcıları olamazlar, yalnızca küçük kesimlerin sahici bir politik mücadeleden kaçınmalarına zemin hazırlarlar.  

Düzene karşı mücadele, yalnızca fikirsel düzlemde kalamaz. Kapitalizmin sorunları ve çıkardığı krizler bugün birçok akademik alanda koşulsuz kabul edilmektedir. Akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler, hatta sermayenin kendi temsilcileri bile bu düzenin böyle devam edemeyeceğini kabul eder. Ancak bu kabullerin çok azı bir örgütlenmeye dönüşür. Kapitalizmi yıkmak isteyenler yalnızca fikirsel kabullerle yetinemez. Hem bu fikirlere göre somut bir mücadele verilmesi, hem de bu değişimi sağlayacak tek güç olan işçi sınıfının örgütlenmesi üzerine daha çok inisiyatif alınması  gerekir. Bunu biriktirecek ve o fikirleri eyleme geçirecek tek şey de örgüttür, kolektifin kendisidir.

Düzene karşı esaslı bir mücadelenin daha birçok temeli vardır. Bunları da bir sonraki yazıda ele alalım.