Hem İstifa Hem Yargılama İçin

Mafya, Gladyo, Saray işbirliğinin suçları ülke gündeminde sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bu suçların açığa çıkması, doğruluğundan toplumun büyük kesiminin şüphe duymaması, bu gelişmeleri herkesin büyük bir dikkatle izlemesini sağlıyor. Evet ülkenin tüm kesimleri, tüm görüşleri bu gündemin sonuçlarına odaklandı. Siyasal iktidar böyle bir konu hiç olmamış gibi davranabilir, Soylu’yu savunabilir ama bu hamlesiyle başına daha büyük bir bela açabilir. Bunları yalnızca tahminler yürüterek izlemekten öte yapmamız gerekenler olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu işbirliğinin açığa çıkması itibariyle ne yapmak gerektiğine dair görüşlerimizi maddelerle açıklamıştık. Tekrar okumak isteyenler bu linkten okuyabilirler. 
 
Değerlendirmelerimizi tekrar etmeden, bu gidişata yalnız seçim beklenerek değil aktif bir itirazı örgütleyerek müdahale edebileceğimizi ilan etmiştik. Biliyoruz ki, bugün ülke çapında muhalefet edenlerin sayısı çoktur. Hatta çoğunluğu almaya yakındır ancak bu gücü seçimler dışında kullanabilmenin deneyiminden çok uzaktır. Siyasi iktidarın en büyük avantajı, kendisini yalnız oy sandığında siyasete dahil olabilen, örgütsüz bir toplum ile başbaşa olmaktır. Bu yalnız bizim ülkede değil, dünyanın her yerinde itiraz hareketlerinin başındaki sorundur. Bugün ortaya çıkan bu pislikler ise “böyle gelmişse, böyle gitmesin” demek için fırsattır. Bu sebeple herkesin bu siyasal gidişata karşı fikirlerini tartışabileceği, kararlar alabileceği ve uygulamak üzere harekete geçebileceği bir zemini var edecek olan “Yurttaş Meclisi” için harekete geçiyoruz. 
 
Ülkenin yakın tarihinde, deneyiminden geçtiğimiz meclis örnekleri oldu. Gezi sonrası forumlar yalnız değerlendirmeler yapmakla sınırlı kaldığı için sürdürülemedi. Gezi forumlarındaki başarısızlığın çıkarımı ile referandum döneminde Hayır Meclisleri oluştu ve bu meclisler karar alıp eyleyebilen, ülke çapına yayılabilen meclisler oldu. Bu süreçte de sorun, solun meclislerde halkın doğrudan karar almasının karşısına, kendi mevcut örgütlenmelerini dayatması oldu. Tüm bu deneyimlerden çıkarılan derslerle birlikte, meclisler biçiminde örgütlenmenin doğru bir örneği de oldu. O da Kadın Meclisleri’dir. Kadınlar alanında var edilmiş bu doğru deneyim, bu ülkenin genel siyasetine de neden bir örnek olmasın?
 
Bugün siyasi atmosfer, muhalefet edenleri AKP’den kurtulmanın tek yolunu karşısındaki en büyük kalabalığa sarılmak gibi gösteriyor. Fakat bu yaklaşım insanlığı “fikirsizlik” felaketine sürüklüyor. Bu nedenle, anti demokratik uygulamalardan bıktığımız bu dönemde, fikirlerin özgürce tartışılabileceği, tüm tartışmaların sonucunda da karar alıp uygulayabilecek bir muhalefet biçimini var etmemiz mümkün. Bugüne kadarki tüm deneyimlerin ışığında, tam da bu hedefle Yurttaş Meclisi toplanıyor. 
 
Şimdi ortaya saçılmış tüm suçlar ve bunlar hiç olmamış gibi davranan iktidara karşı dolup taşan herkesin, neler yapılacağına dair fikirlerini konuşmaya ihtiyacı olduğunun farkındayız. Ülkenin yalnız metropollerinde değil, tüm illerinde güncel soruna dair “daha fazlasını” yapmak isteyenler olduğunun farkındayız. İşte tüm bu nedenle bir adım atıyoruz. Yurttaş Meclisi’nin toplanmasına vesile oluyoruz. Vesile olmamız, piyasada bugüne kadar gördüğünüz solcuların kendi vesayetlerinde kurdukları sendikalara, örgütlenmelere benzeyeceği anlamına gelmez. Bilmeyenler için bu çizgiden tamamen ayrıldığımıza da kısaca değinmiş olalım.
 
Bugüne kadar çeşitli sorun alanlarına dair toplumsal mücadelelerde buluştuğumuz tüm yoldaşlarımız fikriyle, emeğiyle “Yurttaş Meclisi”ni var edecek. Bulunduğu illerde arkadaşının yoldaşının koluna girecek, büyütecek. Hedefimiz her fikirde anlaşmak olmayacak. Ortak fikirlerin buluşabileceği zemin yaratmak olacak. Birlikte belirlenecek hedefler doğrultusunda bu yolları aşmak hedefiyle yola çıkıyoruz. Bugün meydanı boş bulan karanlığın karşısına, aydınlık bir ülke için meclislerde buluşarak çıkabiliriz. Onları istifaya zorlayacak olan, gerçekten yargılanmalarının önünü açacak olan bir mücadelenin ilk adımını atıyoruz. Yazılarımızın ulaştığı, yoldaşlarımızın ulaştırdığı herkes bu meclisin sahibidir. 
Aydınlık bir ülke için hem istifa hem yargılama için Yurttaş Meclisi’nin yolu açık olsun.