Emekçi Halk Yaşamalı


Ekonomik krizin emekçi halk üzerinde etkilerinin artığı son dönemde, çok sayıda intihar haberleri gündeme geldi. Pandemi, ekonomik kriz ve emekçi halkın sırtına yüklenen borçlar, maalesef ki umudunu kaybedenlerin yaşamlarını sonlandırma tercihi ile sonuçlanıyor.


Kapitalizm, modernleşmiş bu dünya düzeninde hala bireysel kurtuluş yalanı anlatıyor. Bu anlatım insanlığı artık aklın sınırlarını zorlayan bir yaşam mücadelesi içerisine sokuyor. Anlatılan bireysel kurtuluşun mümkün olmadığıyla yüzleşenler için ise büyük yıkımlara yol açabiliyor. 

 

Biz biliyoruz ki gerçek olan milyonlarca insanın bu sömürü düzenine olur vermesinin mutlak olmadığıdır. Gerçek olan, bireysel fiillerin, her ne olursa olsunlar; somut sorunu ortadan kaldırmadığı ve çözüm olmadığıdır. Gerçek olan bu itiraz edenlerin birliğine olan ihtiyaçtır. Yalnızca emek verenlerin birliği bu düzeni tersine çevirebilir.

 

Bugün bu ölümler, geçim derdiyle de olsa sosyal sorunlar nedeniyle de olsa asla bir isyan olarak gösterilmemelidir. Çünkü böylesi yanlışlıklar örgütsüz bir toplumda yanlış bilincin örgütlenmesine hizmet edecektir. Böylesi bir yaklaşımın sıkça dile getirildiğini görüyoruz. Özellikle 1 Mayıs’ta yani işçi sınıfının birlik gününde,  “aslında işçiler intihar ediyor” şeklinde vurgulayarak dile getirenler de aynı eğilime dahil oluyorlar. Biz intiharlara öfkelenen tüm yurttaşların, işçi sınıfının direngen, mücadele eden, grevler yapan halini vurgulamalarını isteriz. Bu direngenlik bir söylemden ibaret değil, bu kesimlerin pek de ilgi göstermediği açık gerçeklerdir.

 

Eğer ki bu dünyada emeğiyle geçinenlerin zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi yoksa o zaman harekete geçme vakti demektir. Bu düzenin eşitsizliğine itiraz etme vaktidir. Değiştirme vaktidir. Çoğunluk olduğunun farkına varma vaktidir.

 

Bugün ülkenin dört bir yanında direnenler var. Fabrikalarında, inşaatlarda, marketlerde, tüm işyerlerinde, her yerde. Onların sesine daha çok ses katmalıyız, örnek olacak ve güç verecek olan bu örgütlenmelerdir. Bu örgütlenme ve mücadele örneklerini yaymak, emekçi halkı yaşatacak olandır.