Aşı Kapitalizmin Değil, Bilimsel İlerlemenin Kazanımıdır

Düşen aşılama oranları, artan vaka sayıları ve yeni varyantlar ile pandemi tekrar gündeme girdi. Aşı temininin sağlanması ile yüksek hızda başlayan ancak belli bir doygunluğa ulaşınca yavaşlayan aşılama, hala pandemiye karşı en etkili önlemi oluşturuyor. Ancak aşı karşıtlığı, nedenleri geniş bir çerçeveyi kapsasa bile hala yaygın. Bu nedenler bariz komplo teorilerinden, ilaç şirketlerinin sağlık haklarına olan etkisine kadar geniş bir çerçevede dillendiriliyor.

Maalesef kapitalist sistem insanların sağlığına kadar her şeyi serbest piyasada satışa çıkarmaya, bütün imkanlarını yaşamın her yönünü alınıp satılabilir bir hale çevirmeye alışık. Aşılar da bunun bir parçası. Bilimsel üretimin kamu tarafından desteklenmediği, araştırma geliştirme faaliyetlerinin şirketlerin inisiyatifine tamamen bırakıldığı bir dünyada pandemiye karşı üretilen çözümler de bu bakış açısına bağımlıdır. Ancak pandemi sürecinde, yani insanların toplu şekilde öldüğü, kalıcı şekilde rahatsızlandığı ve temelli bir çözümün sıfırdan bulunmasını gerektiren bir kriz sürecinde aşıların şirketlerin amaçlarına hizmet ettiği, bu nedenle reddedilebileceği söylenemez. Bütün bilimsel çalışmalar, ya hastalığın şiddetini azaltmada, ya direk kapılmasını önlemede en önemli tedbirin aşılama olduğunu söylerken bunu reddetmek ancak bilimsellik dışı bir görüşün egemenliğinde olabilir. Aşı zaten yöntemsel olarak ilaç şirketlerinin sağlık politikalarına uymaz. İlaç şirketleri, sürekli ilaç, sürekli tedavi ve asla iyileştirilemeyen hastalar ister. Hastalıkların temel nedenlerini görmezden gelip koruyucu sağlık politikalarını baltalarlar. Ancak aşı, hastalıklar daha ortaya çıkmadan koruyuculuk getiren, hatta birçok hastalığa karşı tarihsel kazanımlar elde etmiş bir yöntemdir.

Aşılar, kapitalizmin piyasacı sağlık anlayışını değil, insanlığın bilimsel ilerlemelerle hastalıklara karşı kazandığı zaferlerin damgasını taşır. Bu salgın döneminde de tüm toplum aşılanmalı, ekonomik yüklerle ilgili tüm argümanlara karşı çıkılmalı. Sermaye güçlerinin sağlık üzerinden kar elde etme süreçlerine karşı ise amansız bir mücadele örülmeli.