Peker Anlattıklarının Ortağıdır

Bu zamana kadar devlet-mafya ilişkileriyle ilgili söylenenlerin hepsi şimdi Sedat Peker tarafından kabul ediliyor. Çok ilgi görüyor. Çünkü Sedat Peker bu zamana kadar işlenen suçların ortağı, yani itirafçı konumunda olan kişi. İlgi görmesi anlaşılabilir ama bu suçların içindeki kişi olarak sempati görmesi mümkün olmamalı.
 
Suçu işleyen kişi anlatıyor. Anlattığı olaylar tutarlı. Zan altında bıraktığı kişiler açıklama yapmak durumunda kalıyor. Süleyman Soylu, Peker’in bazı söylediklerinin kendi dönemlerinde olmadığını söyleyerek suçun işlendiğini de kabul etmek durumunda kalıyor. Bu nedenle iktidara karşı olanların anlatmasıyla aynı anlama gelmiyor. 
 
Sedat Peker’in anlattığı olaylar tutarlı ama fikirleri tutarsız. Devletin bütün suçlarını anlatan Sedat Peker yine de devlete toz kondurmuyor. Bu kadar suç var ise bu devlet mekanizması nasıl iyi olabilir? Olamaz. Bu nedenle de sempati duyulamaz. Ama Sedat Peker bunu savunmak zorunda. 
 
Sedat Peker devletin içindeki gerçekleri, insanların öldürüldüğünü, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını, en üst düzey kişilerin nasıl rüşvet aldığını anlatıyor. Ancak buna rağmen konuşmasının en sonunda ‘devlet kutsaldır’ diyor. Neden? Çünkü merkezi otoriteyle bir sorunu yok. Sedat Peker’in silahlı gücü var. Bu gücün devamı için var olan merkezi otoriteye de ihtiyacı var. “Soylu gider yerine gelen başka bir bakanla iş tutarım” diye düşünüyor. Gerçekten merkezi otoriteyle sorunu olanların ise elbette böyle bir istekleri yok. Onların tek yapması gereken bu durumları açığa çıkarmak ve siyasetini üretmektir.
 
Sedat Peker’e sempati duyulmasını asla kabul etmeyelim ama bu duruma şaşırmayalım da. Devlet mekanizmasındaki çelişkileri esas ortaya çıkarması gereken solcular bundan uzaklaştı. Siyasal fikir ifade etmek için yazanlar bundan uzaklaştı. Sol fikirlere sahip olanlar, kendi doğruluklarından gelen özgüvenden uzaklaştı. Sonucunda ise Sedat Peker gibi bir mafya liderine neredeyse sempati duyulur hale geldi.
 
Sedat Peker’in Süleyman Soylu’yla çatışması yeterli göremeyiz. Eğer gerçekten bu suçlar hiç işlenmesin istiyorsak, Soylu’nun gidip bir başkasının, AKP gidip bir başkasının, Sedat Peker’in gidip başkası gelmesini istemiyorsak bu devlet yapısına kökten karşı çıkmalıyız.