Boğaziçi'nde Işık Var

Boğaziçi öğrencileri aylar geçmesine rağmen o veya bu şekilde direnişlerini sürdürüyor. Nöbet, festival, boykot planlıyor. Hem okul içinde, hem okul dışında arkadaşlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Akademisyenlerle, basınla, avukatlarla ilişkiler kuruyor, geliştiriyor. Tüm bunların geçen zamana rağmen sürdürülebilmesi bir başarıdır.

Yine de bir itiraz hareketinin doğal ama geriletici dinamikleri vardır. Bu geriletici dinamikler hareketin tüm potansiyeline rağmen Boğaziçi’nde de etkisini gösteriyor. Boğaziçi’nde bir süredir polis müdahalesi süreçleri dışında canlı bir çıkış yapılamıyor. Bu durum Boğaziçi’nin politik taleplerinin sürekli geri planda kalmasına neden oluyor. Talepler ve bununla birlikte politik fikirler geride kalınca kalıcı bir kitleselleşme sağlanamıyor. Kitleselleşmenin eksikliğinde de hareket kendi potansiyelini gerçekleştiremiyor ve tekrar başa sarıyor. Hareketin içinde durduğu tehlike güncel olarak budur.

Yine de Boğaziçililer hala potansiyellerini koruyor. Bugün Kuzey Kampüs’te yapılan forum, öğrencilerin kolektif bir irade yaratmaları ihtimalinin hala canlı olduğunu gösteriyor.