Tek Çare İşçi Emekçi Hükümeti

Birleşik İşçi Zemini, Ekonomik Krize Karşı Tek Çözüm: İşçi Emekçi Hükümeti Programı’yla ilgili çalışmalara başladı. Afişler yapılıyor, bildiri dağıtımları düzenleniyor. Cumartesi günü İstanbul Sefaköy’de geniş katılımlı bir bildiri dağıtımı yapılacak.

Son dönemdeki zamlar ekonomik krizin sonuçlarını daha uzunca bir süre göreceğimizi kanıtladı. Siyasi iktidarın iddia ettiği gibi krizin bir gecede gelen kolay bir çözümü olmayacak. Birkaç ay sabretmek hiçbir sorunu iyileştirmeyecek. İktidarın karşısındaki ana muhalefetin önerileri ise ilk başta sorunları ortaya çıkaran politikalara geri dönüşleri içeriyor. İktidarıyla muhalefetiyle düzen partilerinin ekonomideki sorunlara yaklaşımı sınıfsal konumlarıyla sınırlanmış durumda.

Böyle bir süreç hem ekonomik düzenin temelini hedef alan ve sermaye egemenliğini teşhir eden çıkışlar yapma imkanını doğurur; hem de işçi sınıfının iktidar perspektifinin anlatılabilmesine kapı aralar. Emekçiler ekonomik kriz altında ezilmekte, ücretleri günden güne erimekte ve tüm ekonomik haklarına saldırılmaktadır, burası doğru. Ancak yalnızca bu mağduriyetleri gündem etmek demek işçi sınıfının iktidar perspektifinden uzaklaşmak demektir. Güncel süreç tüm bu sorunların gerçek sebeplerinin ve nihai çözüm önerilerinin açıkça anlatılabileceği bir noktaya geldi.

Ekonomik gidişat nedeniyle önümüzde kapitalist işleyişin birçok yönünün toplum nezdinde eleştiriye açıldığı bir dönem başladı. Özelleştirmelerden dış kaynağa bağlı ekonomiye, patronu koruyan salgın önlemlerinden hiç azaltılmayan işsizliğe kadar meseleler bütün yönleriyle tartışılıyor. Böyle bir süreçten geçerken asıl çözümü anlatma işini başka bahara bırakamayız. Şartlar zorlu olsa bile önümüze gelen görevleri erteleyemeyiz, fırsatları tepemeyiz. Yalnızca işçi sınıfının şartlarını düzeltilmesini talep etmeyi sürdürmek, bu fırsatların tamamını elimizden kaçırmak anlamına gelir.

BİZ’in ekonomik kriz programı meseleyi olduğu gibi ortaya koyuyor ve temelli bir çözüm önerisi getiriyor. Programın temelinde burjuva hükümetlerinin tam karşısında olacak olan bir işçi emekçi hükümeti var. Programın maddelerini bu işçi emekçi hükümetinin ekonomi politikaları oluşturuyor. Bu program kimseden talep etmiyor, bizzat öznesi olarak BİZ’i öne sürüyor. Zamlar, ücretler, dış borç ve işsizlik ile ilgili çözüm önerileri sunuluyor. O veya bu sermaye grubunun egemenliğinde, düzen partilerinin çeşitli kombinasyonlarının kurduğu hükümetlerin kapitalizmin yarattığı sorunlara çözüm olamayacağı gerçeği de programın tam merkezinde bulunuyor.

Bu program ışığında yapılan çalışmalar yaygınlaştıkça, çözüm önerileri tüm toplumun önüne koyuldukça BİZ’in yürüttüğü işçi sınıfı siyasetinin sonuçları da parlaklaşacak.

‘Tek Çare İşçi Emekçi Hükümeti’ programının tamamına linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.birlesikisci.biz/ieh/