Emek Verenlerin Yerel Yönetim Programı

1) Belediye Halk Ekmek gibi, sütü, eti diğer temel ihtiyaçları üretecek, ucuzlatacak  ve halka ulaştıracak.

2) Belediye üretime yönelik yatırımlarla işsizliği azaltacak.

3) Ulaşım, sağlık, eğitim alanlarında belediyenin parasız hizmetleri olacak.

4) Rant-beton projeleri durdurulacak, her boşluk yeşil alan yapılacak.

5) Tek belediye başkanı değil, yurttaşların katıldığı halk meclisleri yönetecek.

6) Yerinden yönetim güçlendirilerek, kayyım ve tek adam anlayışı geriletilecek.

7) Trafik sorununa karşı, metro sistemi tamamlanacak, deniz ulaşımı geliştirilecek.

8) Kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik eşitsizliği ortadan kaldırmak için kendi karar aldıkları meclisleriyle, şehrin tüm ücra köşeleri aydınlatılacak, şiddet önleme merkezleri ve sığınma evleri yeterli sayıya ulaştırılacak.

9) Kentte yaşayan halkların eşit ve kardeşlik içerisinde yaşamaları için sığınmacı ve göçmen politikaları geliştirilecek, zorlayıcı müdahaleler olmayacak.

10) İstanbul’un karşı karşıya kaldığı kentsel büyümeyi durdurmak üzere, tüm şehirler ve bölgeler arası adaletin sağlanması için politikalar geliştirilecek.

11) Engellilerin, yaşlıların ve çocukların bakımı; bakım evleri, huzurevleri, kreşler ile kamusal hizmet olarak yapılacak.

12) Şehir, hayvan haklarının dikkate alındığı şekilde düzenlenecek; sokaktaki, barınaktaki ve insanların yanındaki hayvanlara kötü davranılması engellenecek.

13) Şehrin aktif kullanılmayan binaları yemek, çamaşır, barınma ihtiyacını karşılamak üzere kamusal hizmet veren alanlara çevrilecek.

14) Üreten İstanbulluların ürünleri, belediye eliyle doğrudan halka ulaştırılacak. Emek verenlerin, üretenlerin mağdur edilmesi ve pahalılık engellenecek.

15) Kentsel dönüşüm adı altında, kentlere emek verenleri şehrin dışına atıp ranta el koyan adaletsiz uygulamalara son verilecek.

16) Başta Kuzey Ormanları ve Gezi Parkı olmak üzere şehrin yeşil alanlarına rantın önünü açan imar yasaları önlenecek. Mimari tarz ve peyzaj değişecek, yeşil örtü şehre taşınacak.

17) Kirli suların tamamıyla arıtılması sağlanacak.

18) Kentin her yerinde güneş ve rüzgar enerjisi ile sürdürülebilir enerji sağlanacak.

19) Belediye bütçesi halkın karar aldığı meclislerin düzenlemesi ile oluşturulacak.
 
20) Meclislerin ve toplumun ihtiyaç duyduğu toplantıların, kültürel faaliyetlerin ve spor faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kamusal toplanma alanları hazırlanacak. Bilgi ve kültür para ödenir olmaktan çıkacak.