Tanzim Market İşçileri Hakları için Basın Açıklamasına Çağırıyor

Mağaza Market-Sen ile birlikte yürüyen Tanzim Market işçileri, konkordato sürecinde de hakları için mücadeleye devam ediyor. Süreci yöneten konkordato komiserlerinin işçilerin haklarını kısıtlayan tutumlarına karşı yapılan sendikanın yaptığı açıklamada tüm bakanlıkların sorumlulularını yerine getirmeleri istendi ve Pazar günü saat 15.00’da Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasına çağrı yapıldı.


Konkordato ve İflasta İşçilerin Alacakları Korunsun

Konkordato Komiserleri İşçilerin Tarafında Olsun
Tanzim Market İşçilerine Ücret Garanti Fonu’ndan Alacakları Ödensin

Konkordato ilan eden Tanzim Market’ten işçilerin hakkını almak için yürüttüğümüz mücadeleye devam ediyoruz. Patronların işçilerden kaçtığını, tüm hukuki adımları atacağımızı ve konkordato sürecinde işçilerin haklarının korunması gerektiğini kamuoyuna ilan etmiştik.

İşverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması ve iflası durumlarında işçilerin ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacıyla oluşturulan bir Ücret Garanti Fonu var. Bu fondan yararlanmak Tanzim Market işçilerinin hakkı. Ancak geldiğimiz süreçte Tanzim Market’in konkordato süreci için atanan komiserler, bu hakkı fiilen ortadan kaldırıyor. Komiserler şirketin idari personelinin alacaklarının bu fon üzerinden ödeneceğini ancak işçi alacaklarının “kamu kaynaklarını zarara uğratmamak” adına ödenmeyeceğini anlatıyor. Bu keyfi inisiyatif işçilerin hakkını yiyen patronlarla aynı tarafta durmaktır. Bu keyfi inisiyatif, işçi alacaklarının “hukuki boşluklarda” buharlaştırılmasıdır. Buna izin vermeyeceğiz.

Kamu kaynağı diye anlatılan işçilerin alınterinden kesilen vergiler toplamıdır. Hiçbir yetkili, hiçbir makam işçinin alacağına keyfi olarak el koyamaz. Tanzim Market işçilerinin emeğinin karşılığını almak için mücadeleye devam edeceğiz.

- Batan şirketlerin sorumlusu işçiler değildir. Tüm konkordato ve iflas süreçlerinde bankalar, finans şirketleri değil işçi alacakları korunmalıdır. Eğer bir sıra yapılacaksa bu bellidir: İşçiler öncelikli! Batık şirketler mezarlığına işçilerin alınterinin gömülmesine izin vermeyeceğiz.

- Konkordato komiserlerini atayan Adalet Bakanlığı’dır. Tanzim Market işçileri için konkordato komiserlerinin sergilediği bu keyfi tutum Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Derhal harekete geçin, Tanzim Market işçileri için Ücret Garanti Fonu’nu işletin.

- Ücret Garanti Fonu İŞKUR çatısı altında işletiliyor. İŞKUR’un ödemesi gereken bu alacaklardan Çalışma Bakanlığı sorumludur. Tanzim Market işçilerinin hakkını alması için Çalışma Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağırıyoruz.

- Tanzim Market’in hukuki sürecinin başında olan konkordato komiserlerini tutumlarından vazgeçmeye, işçilerin maaşlarını alabilmesi için adım atmaya davet ediyoruz.

Tüm bu süreç üzerine yetkili her makamın görevini yapması için 21 Kasım Pazar günü saat 15.00’de İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Bu basın açıklamasına emek veren tüm işçileri ve emek dostlarını davet ediyoruz.

1 Aralık Çarşamba günü ise Tanzim Market’in konkordato davası için Yalova Adliyesi’nde olacağız.

İşçilerin hakkını alana kadar birliğimizle yürümeye devam edeceğiz.

MAĞAZA MARKET-SEN
Tanzim Market İşçileri Koordinasyonu